Tjänster

Renovering, sanering och ombyggnad

 • Badrum
 • Kök
 • Bastu
 • Inomhusarbeten (golv, väggar, innertak)
 • Utomhusarbeten (brädfodring, yttertak)
 • Kakelarbeten
 • Förnyande av fogar
 • Målning
 • etc.

Nybyggen

 • Hus från metervara
 • Huspakets resning
 • Garage
 • Bastu
 • Sommarstugor
 • Förråd
 • Husgrunder
 • Terasser
 • etc.

Våra mångsidiga bynnadstjänster omfattar både stora ock små projekt, som vi utför med våra samarbetsföretag.

Kontakta oss för gratis konsultering och anbud.

Spara gråa håren för äldre dagar och låt oss göra jobbet.