Skirbe Rakennus

Skirbe Rakennus gör sanering och byggnadsarbeten i Helsingfors och resten av Nyland.

  • Vill du lyfta värdet på din bostad före du säljer?
  • Har du redan köpt eller håller på att köpa en bostad som behöver renovering eller ny bottenplan?
  • Har barnen flyttat ut, vad skall ni göra med alla tomma rum?
  • Planerar ni att bygga ett hus och behöver hjälp med planering, arbetsledning eller vill ni ha nycklarna i handen.

Kontakta oss för gratis konsultering och anbud.

Spara gråa håren för äldre dagar och låt oss göra jobbet.

Kom ihåg hushållsavdraget!